Aymaksan Dişli ENGLISH
Anasayfa ANASAYFA     Ürünlerimiz ÜRÜNLERİMİZ     Kalite Politikası KALİTE POLİTİKASI     Referanslarımız REFERANSLARIMIZ     Hakkımızda HAKKIMIZDA     İletişim İLETİŞİM

Başlık Spiral Konik (Ayna Mahruti) Dişli İmalat Kapasitesi

Spiral Konik 3B ModelSpiral konik (ayna mahruti) dişli imalat kapasitemiz aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için bizi arayınız.

Kapasite Tablosu

Modül 2 - 20 mm (veya Eşdeğer DP)
Çap azami 800 mm
Hipoid Kaçıklık azami 100 mm
Malzeme*

Karbon Çelikleri
Islah Çelikleri
Sementasyon Çelikleri

Çelik ya da Demir Döküm

Alüminyum Alaşımları
Bakır Alaşımları (Pirinç, Bronz vb.)

Plastik (Polyamid, Delrin vb.)

* İmalatta sadece sertifikalı malzemeler kullanılmaktadır (bkz. Kalite Politikası)

Başlık Spiral Konik Dişliler: Özet Bilgi, Kullanım Alanları ve Uygulama Resimleri

En karmaşık geometriye sahip ve imalatı en zor olan dişli grubudur ("Özel" dişli tipleri hariç). İmalatı ciddi bir altyapı ve deneyim gerektirir. Ne yazıkki ülkemizde birçok konuda olduğu gibi spiral konik dişliler hakkında da büyük bir bilgi eksikliği sözkonusudur.

Spiral konik dişliler ülkemizde "ayna mahruti dişliler" adıyla da bilinirler. Genel olarak düz konik dişlilere benzemekle birlikte dişlerin şekli açısından farklılık gösterirler. Dişler yine kesik bir koninin üzerinde sıralanmıştır ancak şekil olarak düz ya da eğik değil bir yay/spiral şeklindedir (bkz. Resim 1).

Farklı imalat teknolojilerine göre dişler bir çember yayı (GLEASON), evolvent (KLINGELNBERG) ya da episikloid (OERLIKON) olabilir. Günümüzde bu imalat teknolojileri ile üretilen dişliler arasındaki farklılıklar pratik olarak çok azdır ve birçok uygulama için önemsizdir. Hatta konik dişli geometrisi, söz konusu firmaların da dahil olduğu ISO ve ANSI komitelerince standartlaştırılmış durumdadır. Türkiye olarak ISO üyesi olduğumuzdan ISO standartları ülkemizde geçerlidir. (Ancak çok sınırlı sayıdaki özel durumlarda imalat teknolojisi bir tasarım kriteri olarak göz önüne alınır.) (bkz. Resim 2)

Spiral konik (ayna mahruti) dişliler, aynı modüle sahip düz konik dişlilere göre daha yüksek mukavemete sahiptir ve kavrama oranları daha yüksektir. Daha basit bir ifade ile spiral konik dişliler, düz konik dişlilere göre daha çok yük taşıyabilir ve daha sessiz/sarsıntısız çalışırlar. Ancak imalatları daha zor olduğundan gerekmedikçe tercih edilmezler.

Spiral konik (ayna mahruti) dişlilerin profilleri için kesin bir tanımlama mevcut değildir. Profiller imalat teknolojisi ve temas lekesi ayarlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Kavrama açısı ise yaygın olarak 20° olmakla birlikte, temas lekesinin pozisyonuna ve bazı diğer husulara göre farklılık gösterebilmektedir.

Zaman zaman ayrı bir dişli grubu olarak da ele alınan hipoid dişliler ise eksenleri uzayda birbirine dik ancak kesişmeyen dolayısılya bir miktar kaçık olan dişlilerdir. Eksenleri kesişen spiral konik dişlilere göre aynı hacimde daha fazla yük taşıma ve sessiz çalışma özelliğine sahiptirler. İmalatı normal spiral konik dişlilere göre daha zahmetlidir. (bkz. Resim 3)

Spiral konik (ayna mahruti) dişliler, eksenleri kesişen miller arasında güç veya moment aktarmak için kullanılırlar. Konu miller arasındaki açı genellikle 90° olmakla birlikte farklı açılarda da çalışma imkanı vardır. (bkz. Resim 4)

Konik dişlilerin en önemli özelliklerinden biri de karşılığıyla birlikte imal edilmeleridir. Bu dişliler tasarlanırken karşılığı ile birlikte tasarlanırlar. Diğer bir deyişle, silindirik alın dişlilerde ve iç dişlilerde olduğu gibi eş çalışma için sadece modül (ya da DP) ve kavrama açısı değerlerinin aynı olması yetmez.

Konik dişlilerin imalatındaki en önemli husus, diş temas izlerinin doğru konuma getirilmesidir. Temas doğru bölgede meydana gelmezse dişliler öngörülen yükleri taşıyamaz ve kısa ömürlü olur. (bkz. Resim 5)

Konik dişlilerin montajı yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli iki husus, (1) millerin eksenler arası açılarının doğruluğu ve (2) montaj mesafesinin ayarlanmasıdır. Bu hususlara yeterli özen gösterilmediği taktirde, diş temas izleri olması gereken yerlerde meydana gelmeyecek, bu da dişlilerin öngörülen yükleri taşıyamamasına ve kısa ömürlü olmasına sebep olacaktır.

Bunlara ek olarak, yataklama ve yağlama konularına da, muhakkak ki, gerekli özeni göstermek gerekir.

Spiral konik dişlilerin kullanıldığı bazı yerler:

  • Redüktör kutuları
  • İş ve inşaat makinaları (CAT, JSB, KOMATSU, vs.)
  • Sondaj makinaları
  • Forklift vb. kaldırma makinaları
  • Traktör ve kanal makinaları (genel olarak tarım makinaları)
  • Tekstil makinaları
  • Çeşitli kapı ve kanal mekanizmaları
  • Takım tezgahları

Yukarıda verilen bilgiler genel tasarım kurallarıdır ve sadece bilgi amaçlıdır. Bu genel kurallar bütün uygulamalar için geçerli değildir. Bu sebeple imalatı yapılacak dişiler konu hakkında bilgili mühendislerce tasarlanmalıdır. Daha fazla bilgi için bize danışabilirsiniz.

 

Spiral Konik Dişli (Ayna Mahruti Dişli) Takımı Spiral Konik (Ayna Mahruti) Dişli İmalatı
Resim 1: Spiral konik (ayna mahruti) dişli takımı Resim 2: Spiral konik (ayna mahruti) dişli imalatı

 

 
Hipoid Dişli Takımı Konik Dişli Mekanizması
Resim 3: Hipoid dişli takımı Resim 4: Konik dişli mekanizması

 

 
Konik Dişlide Temas İzleri  
Resim 5: Konik dişlide doğru temas izleri  

 

 

 

 

 

 

   Başlık  Diğer Ürünlerimiz