Aymaksan Dişli ENGLISH
Anasayfa ANASAYFA     Ürünlerimiz ÜRÜNLERİMİZ     Kalite Politikası KALİTE POLİTİKASI     Referanslarımız REFERANSLARIMIZ     Hakkımızda HAKKIMIZDA     İletişim İLETİŞİM

Başlık İç Dişliler: İmalat Kapasitesi

İç Dişli 3B Modelİç dişli imalat kapasitemiz aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için bizi arayınız.

Kapasite Tablosu

Modül 0.5 - 10 mm (veya eşdeğer DP)
Kavrama Açısı 20° *
Helis Açısı Lütfen sorunuz.
Çap azami 1500 mm
Diş Boyu azami 210 mm
Malzeme**

Karbon Çelikleri
Islah Çelikleri
Sementasyon Çelikleri

Çelik ya da Demir Döküm

Alüminyum Alaşımları
Bakır Alaşımları (Pirinç, Bronz vb.)

Plastik (Polyamid, Delrin vb.)

* Uygulamaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Lütfen sorunuz.

** İmalatta sadece sertifikalı malzemeler kullanılmaktadır (bkz. Kalite Politikası)


Başlık İç Dişliler: Özet Bilgi, Kullanım Alanları ve Uygulama Resimleri

Birbirine parelel miller arasında güç veya moment aktarmak için kullanılırlar. Temel olarak silindirik alın dişlilerle özdeştirler; ancak dişler ortası delik bir silindirin iç yüzeyindedir. Dişler silindir ekseniyle açılı ya da düz olabilir. Dişleri silindir ekseniyle açılı olan iç dişlilere, silindirik dişlilerde olduğu gibi, "helis/eğik iç dişli" denir. Burada kullanılan "eğik" tanımlaması tam olarak geometriyi ifade etmez. Çünkü, gerçekte dişler eğik değildir, helis olarak silindirin iç yüzeyine sarılırlar. (bkz. Resim 1, 2, 3)

Nadiren de olsa bazı yabancı kaynaklarda, koni açısı 180°'den yüksek, diğer bir deyişle, dişleri koninin iç yüzeyine açılmış konik dişlilere de iç dişli denmektedir. Ancak bu terim sanayimizde kullanılmamaktadır.

İç dişlilerde de silindirik dişliler gibi evolvent profilli olarak imal edilirler ve yine kavrama açısı genellikle 20°'dir.

İç dişliler aynı modüle ve kavrama açısına sahip silindirik alın dişlilerle eş çalışabilirler. Karşılık dişlinin diş sayısı, iç dişlinin diş sayısından küçük olmak zorundadır. Bu koşul yuvarlanma için yeterli değildir; karşılık dişli diş sayısının iç dişli diş sayısına oranı 2/3'ten büyük olursa , dişler kavramadan tam olarak çıkmayacak ve mekanizma kilitlenecektir. Bu haliyle mekanizma kullanılamaz. Özel olarak diş sayılarının aynı olması durumda ise yuvarlanma meydana gelmeyecek sadece kavrama gerçekleşecektir (Dişli kavramalar bu prensibe göre çalışmaktadır.). (bkz Resim 4)

Özellikle planet dişli mekanizmalarında, planet dişli sayısının artmasına bağlı olarak, iç dişlinin üretim hassasiyeti büyük önem kazanmaktadır. Uygun ölçü ve toleranslarda üretimeyen iç dişliler bazı planet dişlilerin yük taşımaya katılmasına engel olmakta dolayısıyla yükün öngörülenden daha az planet dişli ile taşınmasına sebep olmaktadır. Bu da mekanizmanın ömrünü kısaltmakta çoğu kez de hatalı yük dağılımdan dolayı hasar görmesine sebep olmaktadır. (bkz. Resim 5, 6)

İmalat ve montaj esnasına dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir husus da mil eksenlerinin birbirine paralel olmasıdır. Paralelliğin bozulması temasın yanlış noktalarda meydana gelmesine ve kavramanın bozulmasına sebep olacaktır. Ayrıca nakil hataları da ortaya çıkacak ve ömür kısalacaktır. (bkz. Resim 2)

Uygun yağlama ve yataklama, çevre hızları ve taşınan yükler göz önüne alınarak ilgili standartlara göre seçilir. Günümüzde yağ ve yatak seçimi kataloglarında dahi bu bilgileri bulmak mümkündür.

İç dişlilerin uygulama alanları görece olarak kısıtlıdır. Temel olarak planet dişli mekanizmalarında, bazı diferansiyellerde ve dişli kavramalarda kullanılırlar. Zaman zaman da mil eksenlerinin, yer darlığı sebebiyle, birbirine yakın olması gereken durumlarda tercih edilirler. Zira modül ve aynı çevrim oranlı silindirik dişli mekanizmasında göre eksenler birbirine çok daha yakındır. (bkz. Resim 4, 5)

Yukarıda verilen bilgiler genel tasarım kurallarıdır ve sadece bilgi amaçlıdır. Bu genel kurallar bütün uygulamalar için geçerli değildir. Bu sebeple imalatı yapılacak dişiler konu hakkında bilgili mühendislerce tasarlanmalıdır. Daha fazla bilgi için bize danışabilirsiniz.

 

İç Dişli Örneği İç Helis Dişli Örneği
Resim 1: İç dişli Resim 2: Helis iç dişli (Helis açısı çok küçük)

 

 
Bronz İç Dişi Örneği Dişli Kavrama Kesit Resmi
Resim 3: Bronz iç dişli Resim 4: Dişli kavrama
   
Planet Mekanizması Prensip Şeması İç Dişli İmalat Tarzı
Resim 5: Planet mekanizması Resim 6: İç dişli imalat tarzı

 

 

 

 

 

 

   Başlık  Diğer Ürünlerimiz